Image 

 

 

 

 

HemminkAdvies is de directe oplossing bij behoefte aan tijdelijke capaciteit. Er zijn diverse aanleidingen, die de behoefte doen ontstaan:
 
• Opzetten of implementeren van processen of systemen
• Aanvullende kennis en ervaring
• Piekbelasting, zoals budgettering en jaarrekeningen

• Fusies of reorganisaties
• Overbrugging van periode waarin vaste positie wordt ingevuld
• Ziekte of zwangerschapsverlof

 

Voor advies en ondersteuning is in de volgende functies ervaring opgedaan:
• Hoofd financiële administratie
• Financial controller
• Finance manager
• Productie controller

• Teamleider financiële administratie
• Senior beheerder grootboek

 

HemminkAdvies heeft onder andere kennis op het gebied van:

• Budgettering, forecasting
• Fabricageboekhouding, kostprijscalculatie
• Maandrapportages, groepsreporting
• Leidinggeven en coaching
• Jaarrekening opstellen, balansdossiers en grootboekondersteuning
• Liquiditeitsbegrotingen en prognoses

 

 Behaalde diploma's zijn:
• HOFAM
• SPD I + II
• MEAO BE
• MEAO CE

 

Er zijn samenwerkingsverbanden op het gebied van finance, hrm, accountancy en office management. HemminkAdvies is hierdoor op meerdere vakgebieden uw oplossing.